Organizacijų / verslo ir edukacinis psichologas - psichologas.biz©

PSICHOLOGAS - VERSLUI BEI PRIVATIEMS ASMENIMS

Psichologas jūsų verslui, suaugusiųjų ir vaikų ugdymui

psichologas.biz©

Psichologė Lijana Vaitkūnienė 


Organizacinė / verslo ir edukacinė psichologija

cropped-cropped-pagrindbizpsichologas_1.jpg Apie mane

 • psichologo darbo patirtis – nuo 2012 m.

organizacinio, verslo ir edukacinio psichologo pagalba organizacijoms / suaugusiems asmenims

edukacinio psichologo pagalba – vaikams ir jų šeimoms

 • vadovo darbo patirtis – nuo 2003 m., > 10 m.

 cropped-cropped-pagrindbizpsichologas_1.jpg Išsilavinimas

 • nuo 2017 m. Psichologijos krypties doktorantė, VDU-MRU jungtinės studijos
 • 2015 m. Psichologijos magistras, VDU / Organizacinė psichologija
 • 2012 m. Psichologijos bakalauras, VDU

Nuolatos keliama kvalifikacija mokymuose, seminaruose, profesinėse supervizijose


 cropped-cropped-pagrindbizpsichologas_1.jpg Darbo patirtis

 Psichologo darbo patirtis nuo 2012 m.

 • Organizacinio psichologo veikla:

– įmonės/įstaigos veiklos organizavimo tobulinimo galimybių studija (sunkumų įvertinimas, rekomendacijų pateikimas, pokyčių įgyvendinimo koordinavimas); vidurinės grandies vadovų įvertinimo sistemos sudarymas; darbuotojų motyvavimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas; konsultavimas ir tyrimai/apklausos organizacijos vidinės komunikacijos, įvaizdžio, organizacinio streso ir psichologinio klimato bei kiti – organizacijoje; personalo atranka; mokymų ir seminarų pasirinkta tema organizavimas ir / ar vedimas

– darbo ieškančių asmenų konsultavimas, užsiėmimų – mini seminarų (motyvacijos darbui, savo profesinių interesų pažinimo, konfliktų valdymo ir kitų) organizavimas, vedimas

 • Edukacinio psichologo veikla:

 – vaikų, jų tėvų ir mokytojų psichologinis konsultavimas, psichologinis įvertinimas, psichologinis švietimas, prevencinė veikla, psichologo pagalba mokiniams, jų tėvams (globėjams), mokytojams, darbas su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais, gabių vaikų atpažinimas ir ugdymas, vaikų adaptacijos bei kiti tyrimai, psichologijos pamokų vedimas, socialinių įgūdžių ugdymo grupių vedimas, socialinių mokslų tiriamoji veikla

 • Pareigos: organizacijų ir verslo psichologė, partnerė jungtinėje veikloje, mokyklos psichologė, psichologijos mokytoja, paslaugų vyriausioji specialistė, psichologo asistentė, edukacinio būrelio vadovė

Vadovo darbo patirtis nuo 2003 m. 

 •  Veikla: darbo organizavimas ir koordinavimas, personalo atranka, ugdymas, motyvavimas, darbuotojų (įskaitant vidurinės grandies vadovus) veiklos vertinimas; darbuotojų  veiklos organizavimo ir motyvavimo sistemos sukūrimas bei jos įdiegimas ir kita (Darbo kodekso normų taikymas praktikoje, ISO 9001 procesų koordinavimas prižiūrimuose padaliniuose, darbų ir priešgaisrinė sauga, IT prekių/paslaugų užsakymai, pardavimai ir t.t.)
 •  Pareigos: skyriaus vadovė; regiono pardavimo skyrių vadovė; filialo vadovė; direktoriaus pavaduotoja (personalui ir plėtrai)

cropped-cropped-pagrindbizpsichologas_1.jpg Mokslinė veikla

2015 m. Parengtas ir skaitytas pranešimas (bendraautorė): „Vadovų motyvuojančios kalbos ir darbuotojų kognityvinio stiliaus reikšmė darbuotojų darbo atlikimo kokybei, III-oji mokslinė konferencija „Šiuolaikinė mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija VDU magistrų darbuose“, VDU Socialinių mokslų fakultetas. Konferencijos programa 2015

2013 m. Parengtas ir publikuotas mokslinis straipsnis (bendraautorė): „Bedarbių asmenybės savybių ypatumai skirtingos nedarbo trukmės grupėse“. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 64, 21-39. Skaityti straipsnį

2012 m. Parengtas ir skaitytas mokslinis žodinis pranešimas „Trumpalaikių ir ilgalaikių bedarbių asmenybės savybių ypatumai“. Lietuvos psichologų kongresas. Skaityti pranešimų santraukų leidinį


cropped-cropped-pagrindbizpsichologas_1.jpg Publikacijos spaudoje

 cropped-cropped-pagrindbizpsichologas_1.jpg Interesai

 • Personalo psichologija
 • Vadovavimo psichologija ir vadovavimo efektyvumo vertinimas
 • Komunikacija organizacijoje (vadovo komunikacijos efektyvumo didinimo galimybės; vadovo – darbuotojų komunkavimo gerinimas)
 • Kognityvinė ir neuropsichologija (informacijos priėmimo ir jos apdorojimo procesai)
 • Psichologiniai tyrimai organizacijose
 • Konsultavimas – vadovų, kitų organizacijos narių – personalo procesų, darbo atlikimo kokybės gerinimo, komunikacijos, motyvavimo, pokyčių, personalo atrankos, adaptavimo, lojalumo, kaitos bei kitais klausimais
 • Konsultavimas – paauglių ir suaugusiųjų – profesijos rinkimosi, karjeros projektavimo ir valdymo klausimais
 • Konsultavimas įdarbinimui – ieškant darbo, keičiant karjeros kryptį – psichologiniai įsidarbinimo ar nedarbo aspektai
 • Streso (individualiame ir organizacijos lygmenyje) valdymas
 • Bendravimas (komunikacija) – sunkumai, jų įveikimas
 • Specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymas
 • Gabių vaikų atpažinimas ir ugdymas
 • Šeimos konsultavimas (laikantis struktūrinės šeimos terapijos principų) 

   PAKLAUSTI cropped-cropped-pagrindbizpsichologas_1.jpg

Kita informacija

Psichologinis BrIZas (facebook)

Esant poreikiui individualius asmenis taip pat gali konsultuoti Medicinos psichologas (išsamesnė informacija ruošiama)

Puslapį administruoja(informacija ruošiama)

Kiti susiję įrašai

 Apie individualų konsultavimą, psichologo paslaugas ir jo kvalifikaciją

cropped-cropped-pagrindbizpsichologas_1.jpg psichologas.biz©

Paklausti:

Turite klausimų?

 ppbiz-grupe

Copyright 2015-2018 psichologas.biz© Visos teisės saugomos.