Organizacijų / verslo ir edukacinis psichologas - psichologas.biz©

PSICHOLOGAS - VERSLUI BEI PRIVATIEMS ASMENIMS

Psichologas jūsų verslui, suaugusiųjų ir vaikų ugdymui

Noriu dirbti mėgstamą darbą!

Noriu dirbti mėgstamą darbą!

Noriu dirbti mėgstamą darbą! Arba – kaip nesuklysti renkantis profesiją https://www.facebook.com/psibrizas/

Turbūt niekam ne paslaptis, kad gana didelė suaugusių žmonių gyvenimo dalis prabėga darbe. Tačiau, vieni į darbą einame noriai, o kiti – vos vilkdami kojas, vieni iš darbo grįžtame pilni energijos, o kiti sakome – jaučiuosi kaip išsunkta citrina… Atrodo, pirmieji yra labiau patenkinti savo darbu nei antrieji? Kodėl taip yra? Juk, atrodo, mes patys pasirenkame profesiją. Taip pat nemažai nuo mūsų pačių priklauso kur ir ką dirbsime…

Yra nustatoma, kad labiau patenkintas darbu žmogus paprastai ir jaučiasi geriau, yra labiau motyvuotas dirbti, labiau siekia tobulėti ir pasiekia geresnių rezultatų. Taigi, jis ne tik gerai jaučiasi darbe, jam sekasi geriau! Tačiau, kaip to pasiekti?

Skirtingos savijautos ir sėkmingumo darbe priežastys gali būti ir yra įvairios: darbo sąlygos, atlyginimas, saugumas, darbuotojo sveikata, santykiai darbe, vadovavimas ar kitos. Visos jos yra daugiau ar mažiau svarbios. Tačiau,  siekiant dirbti mėgstamą darbą, yra itin svarbu nesuklysti jau pačioje profesinio kelio pradžioje. Todėl teisingas profesijos pasirinkimas yra laikomas bene vienu svarbiausių gyvenimo pasirinkimų.

Taigi, profesinio pasirinkimo klausimai yra aktualūs įvairaus amžiaus žmonėms: paaugliams, būsimiems studentams, dabartiniams bedarbiams, aukštesnių pareigų ar karjeros siekiantiems ar pašaukimo dar ieškantiems darbuotojams. Juk vos pradėjusį kalbėti mažylį klausiame o kuo tu būsi užaugęs, linksmai komentuojame jo atsakymą ir … taip pradedame formuoti jo nuomonę apie būsimą profesinį pasirinkimą. Jau mokykloje, paaugliams pasirenkant dalykus, kurių mokysis ir atsisakant kitų, yra daromi pasirinkimai, kurie vėliau bus svarbūs jų profesinėje veikloje. Vėliau, darome sprendimus pasirinkdami studijų kryptį, mokymosi įstaigą, darbovietę, pareigas, į kurias kandidatuojame.   Vis tik, neretai į šiuos svarbius pasirinkimus yra žiūrima gana atsainiai ir daromos tipinės profesijos rinkimosi klaidos.

Dažniausiai yra išskiriamos profesijos rinkimosi klaidos, kurias galima apibūdinti taip:

– prioritetas – gera profesija. Tai profesijos rinkimosi klaida, kai svarbiausiu kriterijumi yra laikoma draugų, tėvų ar kitų aplinkinių nuomonė apie tam tikros profesijos populiarumą, jos prestižą. Neretai taip atsitinka manant, kad tik prestižinė profesija padės tapti sėkmingu, turtingu, ar trokštant aplinkinių įvertinimo ir jų pagarbos. Tačiau, dauguma žinome pavyzdžių, kai paprastą profesiją įgijęs asmuo yra labai gerbiamas dėl to, kad jis yra puikus savo srities specialistas (pvz.: skanių ir gražių tortų kepėja, gera kirpėja ar automechanikas, gebantis „prikelti naujam gyvenimui“ Jūsų  automobilį). Šiems žmonėms puikiai sekasi darbe, jų akys spindi, jie yra gerbiami ir atrodo, patys taip pat save laiko pakankamai sėkmingais profesinėje veikloje. Tuo tarpu net ir „prestižinė“ profesija gali būti ta, kurią dirbantis žmogus jausis nesėkmingu, nevykėliu, negalės pasiekti karjeros, ar tiesiog nemėgs, o gal ir nekęs savo darbo.

– prioritetas – draugystė.  Tai profesijos rinkimosi klaida, kai svarbiausiu kriterijumi yra pasirenkama mokytis profesijos, kurią pasirinko draugas. Priežastys gali būti įvairios: tvirta draugystė (kurios nenorime nutraukti), nežinojimas ką ir kaip pasirinkti, savo gebėjimų, interesų nesuvokimas, negebėjimas ar neskubėjimo apsispręsti, anksčiau minėta – profesijos prestižo ar kitos. Suprantama, kad pasirinkus draugo profesiją, ji nebūtinai atitiks Jūsų asmens interesus, vertybes, gabumus, gebėjimus ir kitus aspektus, svarbius sėkmingam profesiniam pasirinkimui.

– prioritetas – slaptas pasirinkimas. Tai profesijos rinkimosi klaida, kai pasirenkama nesakyti, nepasakoti apie savo pasirinkimą, dažniausiai vengiant klasės draugų, tėvų, mokytojų ar kitų svarbių žmonių pašaipios nuomonės dėl daromo profesinio pasirinkimo. Šiuo atveju, norint išvengti klaidos, yra itin svarbu gauti profesionalią specialisto konsultaciją.

– prioritetas – kuo greičiau. Ši profesijos rinkimosi klaida, kai pasirenkama profesija, kurią galima įgyti kuo greičiau. Galimos priežastys – noras kuo greičiau tapti savarankišku, palikti tėvų namus ar padėti tėvams, patiriami mokymosi sunkumai, siekimas įgyti naują statusą ir bendraamžių pripažinimą ir panašios. Taip skubant dažniausiai yra pasirenkama atsainiai, vadovaujantis vien atsitiktinėmis aplinkybėmis ar galimybėmis.

– prioritetas – neskubėti. Yra sudėtinga apsispręsti kai panašiai traukia keletas profesijų. Tačiau ši profesijos rinkimosi klaida yra susijusi ne su sprendimo sunkumu, o su pasyvumu ir neskubėjimu spręsti,  dažniausiai dėl auklėjimo spragų. Pvz.: šeimoje darbas, profesija nebuvo laikoma vertybe, svarbia žmogaus gyvenimo ir jo savirealizacijos dalimi. Dėl to vaikai abejingumai žiūri į profesijos pasirinkimą, yra pasyvūs ir todėl dažniau suklysta.

– prioritetas – likimas. Tai profesijos rinkimosi klaida, kai sprendimus paveikia atsitiktinės aplinkybės, pvz.: pamatytas filmas, TV laida apie tam tikrą profesiją, dažniausiai sutampantys su laikotarpiu, kai aplinka jau spaudžia padaryti pasirinkimą. Tuomet, atsitiktinai pamatyta ar išgirsta informacija gali būti suvokiama kaip „likimo pirštas“ ir lemti klaidingą apsisprendimą.

Tad koks pasirinkimas yra geras? Čia reikėtų pasakyti, kad vargu ar yra įmanomas tobulas pasirinkimas ir vis rečiau yra manoma, kad galimas profesijos visam gyvenimui pasirinkimas (tai taip pat laikoma pasirinkimo klaida). Aplinka nuolat kinta, nebelieka vienos darbo kėdės, o darbo vieta tampa visa šalis ar pasaulis, jo dalis. Vis dažniau darbo santykiuose yra reikalaujama profesinio lankstumo, prisitaikymo, žinių ir gebėjimų įvairovės. Tačiau, net ir tokiomis sąlygomis, galima ir net būtina kalbėti apie apgalvotą ir tikslingą profesijos pasirinkimą tam, kad padaryti kuo mažiau klaidų. Taigi, prieš renkantis profesiją, yra svarbu žinoti:

– savo profesinius interesus, vertybinius prioritetus, polinkius, gabumus ir gebėjimus, kitus asmenybės ypatumus;

– profesijos turinį – profesinius reikalavimus, profesijos ypatumus, o taip pat ir šios srities specialistų poreikį dabartinėje darbo rinkoje;

– kaip ir kiek asmeniniai ypatumai atitinka profesinės veiklos reikalavimus ir t.t.

Tai suprasti nėra lengva net ir atlikus begales testų internete, pasikalbėjus su profesijos mokytoju, karjeros konsultantu mokykloje ar specialistu darbo biržoje. Sakysite, jeigu taip sunku, gal verčiau nieko nedaryti, o ten kaip bus taip bus gerai? Žinoma, spręsite Jūs.

Šio straipsnio pradžioje pasakojau apie vos velkantį kojas ir išsunktą kaip citrina darbuotoją, kuris svajojo apie mėgstamą darbą, o gal apie pinigus ir pagarbą, bet to nepasiekė. Todėl paklausiu: ar matėte ar pažįstate tokį? Gal girdėjote kalbant apie tokį? Ar gali būti, kad tam tikru metu jis tiesiog apsisprendė pasikliauti sėkme ir nieko nedaryti ar „šauti“ pusiau aklai, pasižiūrėjęs į draugą, pasirinkęs prestižą ar panašiai?

Norintiems studijas ir profesiją rinktis tikslingai, apibendrinsiu: yra svarbu ieškoti, domėtis, konsultuotis, nepasitikėti vien draugų patarimais ar likimu. Žinių apie konkrečias profesijas galėtų suteikti profesijos konsultantai. Tam tikros profesijos specialistų poreikį dabartinėje darbo rinkoje galėtų žinoti darbo biržų specialistai. Be to, naudingos informacijos galima rasti internete. Asmenines savybes, interesus, tam tikrus profesijai svarbius gabumus, bene profesionaliausiai gali padėti nustatyti psichologai. Vėliau, gautas žinias reikėtų integruoti ir rinktis profesiją. Yra galima ir papildoma pagalba. Visą šį kelią gali padėti sėkmingiau įveikti psichologai, kurie specializuojasi konsultavimo profesijos rinkimuisi srityje.

Kada pradėti ieškoti, konsultuotis? Jau mokykloje, prieš pasirenkant dalykus, kurių vaikai mokysis ir prieš atsisakant kitų, arba dar anksčiau. O taip pat – esant poreikiui, bet kuriame profesijos pasirinkimo ar jos keitimo, ar karjeros planavimo etape.

Parengė psichologė Lijana Vaitkūnienė|psichologas.biz ©

Šis tekstas taip pat skaitomas 
15min.lt / ji24
lrytas.lt
Tiesa.com

Tekstą kopijuoti ar publikuoti galima tik gavus autoriaus leidimą

http://psichologas.biz | Psichologinis Brizas [FB]

 •  Individualus ir grupių konsultavimas profesijos pasirinkimui
 • Nedarbo situacijų sprendimas
 • CV ir motyvacinių laiškų koregavimas ar parengimas
 • Pasiruošimas pokalbiui dėl darbo
 • Savipagalbos grupės
 • Streso valdymo įgūdžių ugdymas
 • Kita psichologo pagalba
 • Konsultacijos Marijampolėje, Kazlų Rūdoje (kitur -klausti) PAKLAUSTI

Rengiant straipsnį naudota literatūra

 • PROFESINĖS KARJEROS PLANAVIMO GEBĖJIMŲ UGDYMO METODIKA. Rengėjas: Vytauto Didžiojo universitetas.
  Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą. Rengėjas: Švietimo mainų paramos fondas
 • Taip pat analizuota informacija šiuose ir kituose šaltiniuose:
  https://karjera.lt/
  http://mukis.lt/l
  http://ww31.connexions-direct.com/
Skaityti daugiau 
https://www.facebook.com/psibrizas/| pamėgti ir gauti naujienas

Jeigu manote, kad straipsnis yra aktualus ir Jums patiko – kviečiu pamėgti facebook Psichologinio Brizo puslapį ir pirmiems pamatyti naujus straipsnius, kitus skelbimus.

Ačiū, kad esate su mumis!

Turėkime drąsos eiti savo pasirinktu keliu, o ne bėgti iš paskos!

cropped-cropped-pagrindbizpsichologas_1.jpg psichologas.biz©

Psichologo konsultacija

SEKTI NAUJUS ĮRAŠUS, STRAIPSNIUS


Turi klausimų? Rašyk juos čia: PAKLAUSTI

Daugiau naudingos informacijos rasi  čia bei čia

Perskaitei ? Laukiame Tavo komentaro!

Copyright 2015-2017 psichologas.biz© Visos teisės saugomos.

2 Comments - Leave a Comment

Leave a comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *